Tác giả: Yên Ba

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: NXB Lao Động

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 684 trang

Giá bìa: 159000

Từ Pele Đến Maradona - Một cuốn cẩm nang về bóng đá thế giới

159,000 đ

Tác giả: David Lagercrantz- Zlatan Ibrahimovic

Dịch giả: Trần Minh

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: NXB Lao động

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 348

Giá bìa: 279000

Thời gian phát hành: 31/01/2021

TÔI LÀ ZLATAN IBRAHIMOVIC (Bản giới hạn)

279,000 đ

Tác giả: David Lagercrantz- Zlatan Ibrahimovic

Dịch giả: Trần Minh

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: NXB Lao Động

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 348

Giá bìa: 159000

Thời gian phát hành: 31/01/2021

TÔI LÀ ZLATAN IBRAHIMOVIC (bản thường)

159,000 đ

Tác giả: Gulliem Balague

Dịch giả: Việt Cường

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: Hà Nội

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 598

Giá bìa: 229000

Thời gian phát hành: 23/11/2020

PEP GUARDIOLA - MỘT CÁCH THẮNG KHÁC

210,000 đ

Tác giả: Frank Lampard & IAN McGARRY

Dịch giả: The Buleprint

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: Nhà xuất bản Hà Nội

Khổ sách: 16x24

Số trang: 404

Giá bìa: 259.000

Thời gian phát hành: 07/10/2020

TỰ TRUYỆN SUPER FRANKIE - TẤT TẦN TẬT VỀ NGƯỜI KHÔNG PHỔI

220,000 đ

Tác giả: Guillem Balague

Dịch giả: Trần Quỳnh

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: THBooks

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 484 trang

Giá bìa: 199.000

Thời gian phát hành: 07/07/2020

Sách CR7 Hành trình lên đỉnh thế giới (Bản thường)

180,000 đ

Tác giả: Guillem Balague

Dịch giả: Trần Quỳnh

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: THBooks

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 484 trang

Giá bìa: 299.000

Thời gian phát hành: 07/07/2020

Sách CR7 Hành trình lên đỉnh thế giới (Bản giới hạn)

250,000 đ

Tác giả: Raphael Honigstein

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: THBooks

Khổ sách: 14,5 x 20x5 cm

Số trang: 412 trang

Giá bìa: 169.000đ

Thời gian phát hành: 3/2020

JURGEN KLOPP - THỔI BÙNG HUYÊN NÁO

140,000 đ

Tác giả: Victor O.Schwab

Thể loại: Sách kinh doanh

NXB liên kết: Minh Quang Books

Khổ sách: 15.5 x 23.5 cm

Số trang: 372

Giá bìa: 145000

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

145,000 đ

Tác giả: J.Paul Getty

Thể loại: Sách kinh doanh

NXB liên kết: Minh Quang Books

Khổ sách: 13,5 x 20,5 cm

Số trang: 374

Giá bìa: 129000

Thời gian phát hành: 15/05/2021

How To Be Rich - Các Nguyên Tắc Nghĩ Giàu - Làm Giàu

129,000 đ

Tác giả: George S.Clason

Dịch giả: Hà My

Thể loại: Sách kinh doanh

NXB liên kết: Hà Nội

Khổ sách: 12 x 20 cm

Số trang: 244

Giá bìa: 56000

Thời gian phát hành: 15/05/2021

Người Giàu Có Thành Babylon - Cuốn sách làm giàu hiệu quả

56,000 đ

Tác giả: Earl Prevette, A.B., LL.B

Dịch giả: Hà My

Thể loại: Sách kinh doanh

NXB liên kết: Nhà xuất bản Hà Nội

Khổ sách: 14,5 x 20x5 cm

Số trang: 331

Giá bìa: 112.000

Thời gian phát hành: 16/10/2020

CÁCH BIẾN KHẢ NĂNG CỦA BẠN THÀNH TIỀN

110,000 đ

Tác giả: Roy Garn

Dịch giả: Vân Hoàng

Thể loại: Sách Kinh doanh

NXB liên kết: Hà Nội

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 396

Giá bìa: 148.000đ

Thời gian phát hành: 05/2020

Sách Tử huyệt cảm xúc

130,000 đ