Tác giả: Gulliem Balague

Dịch giả: Việt Cường

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: Hà Nội

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 598

Giá bìa: 229.000

Thời gian phát hành: 23/11/2020

PEP GUARDIOLA - MỘT CÁCH THẮNG KHÁC

220 đ

Tác giả: Frank Lampard & IAN McGARRY

Dịch giả: The Buleprint

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: Nhà xuất bản Hà Nội

Khổ sách: 16x24

Số trang: 404

Giá bìa: 259.000

Thời gian phát hành: 07/10/2020

TỰ TRUYỆN SUPER FRANKIE - TẤT TẦN TẬT VỀ NGƯỜI KHÔNG PHỔI

259,000 đ

Tác giả: Guillem Balague

Dịch giả: Trần Quỳnh

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: THBooks

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 484 trang

Giá bìa: 199.000

Thời gian phát hành: 07/07/2020

Sách CR7 Hành trình lên đỉnh thế giới (Bản thường)

180,000 đ

Tác giả: Guillem Balague

Dịch giả: Trần Quỳnh

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: THBooks

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 484 trang

Giá bìa: 299.000

Thời gian phát hành: 07/07/2020

Sách CR7 Hành trình lên đỉnh thế giới (Bản giới hạn)

270,000 đ

Tác giả: Raphael Honigstein

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: THBooks

Khổ sách: 14,5 x 20x5 cm

Số trang: 412 trang

Giá bìa: 169.000đ

Thời gian phát hành: 3/2020

JURGEN KLOPP - THỔI BÙNG HUYÊN NÁO

140,000 đ

Tác giả: Michael Carrick

Dịch giả: Việt Cường

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 468

Giá bìa: 189.000đ

Thời gian phát hành: 12/2019

Tự truyện Michael Carrick - Giữa những lằn ranh

170,000 đ

Tác giả: Nhiều tác giả

Thể loại: Sách Thể thao

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 15 x 15 cm

Số trang: 228

Giá bìa: 109.000đ

Thời gian phát hành: 12/2019

Thỏa giấc mơ vàng

105,000 đ

Tác giả: Daniel Storey

Dịch giả: Nguyễn Đức Huy

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 12 x 20 cm

Số trang: 244

Giá bìa: 119.000đ

Thời gian phát hành: 11/2019

Từ cú Kung-fu của "King" Eric Cantona đến sự hình thành kỷ nguyên Manchester United

110,000 đ

Tác giả: Earl Prevette, A.B., LL.B

Dịch giả: Hà My

Thể loại: Sách kinh doanh

NXB liên kết: Nhà xuất bản Hà Nội

Khổ sách: 14,5 x 20x5 cm

Số trang: 331

Giá bìa: 112.000

Thời gian phát hành: 16/10/2020

CÁCH BIẾN KHẢ NĂNG CỦA BẠN THÀNH TIỀN

112,000 đ

Tác giả: Roy Garn

Dịch giả: Vân Hoàng

Thể loại: Sách Kinh doanh

NXB liên kết: Hà Nội

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 396

Giá bìa: 148.000đ

Thời gian phát hành: 05/2020

Sách Tử huyệt cảm xúc

130,000 đ