Sách Thể Thao

Tác giả: Guillem Balague

Dịch giả: Hải Anh, Long Vũ, Vĩnh Nguyên

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 16*24

Số trang: 876

Giá bìa: 339000

Thời gian phát hành: 11/2021

Lionel Messi - Hành Trình Của Một Thiên Tài

280,000 đ

Tác giả: Tom Watt

Dịch giả: Trần Quỳnh

Thể loại: Hồi Ký

NXB liên kết: Hà Nội

Khổ sách: 16x24

Số trang: 532

Giá bìa: 248000

Thời gian phát hành: 03/2022

Tự truyện David Beckham - Góc Cạnh Đời Tôi

200,000 đ

Tác giả: Frank Worrall

Dịch giả: Nguyễn Lâm Bình Nguyên

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 13,5x20,5

Số trang: 344

Giá bìa: 179000

Thời gian phát hành: 11/2021

Salah - Đế Vương The Kop

125,000 đ

Tác giả: Yên Ba

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: NXB Lao Động

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 684 trang

Giá bìa: 159000

Từ Pele Đến Maradona - Một cuốn cẩm nang về bóng đá thế giới

159,000 đ

Tác giả: Nhiều tác giả

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 16x24

Số trang: 400

Giá bìa: 179000

Thời gian phát hành: 05/2021

Cup C1 Châu Âu - 66 Năm Lịch Sử

140,000 đ

Tác giả: David Lagercrantz- Zlatan Ibrahimovic

Dịch giả: Trần Minh

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: NXB Lao động

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 348

Giá bìa: 279000

Thời gian phát hành: 31/01/2021

TÔI LÀ ZLATAN IBRAHIMOVIC (Bản giới hạn)

279,000 đ

Tác giả: David Lagercrantz- Zlatan Ibrahimovic

Dịch giả: Trần Minh

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: NXB Lao Động

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 348

Giá bìa: 159000

Thời gian phát hành: 31/01/2021

TÔI LÀ ZLATAN IBRAHIMOVIC (bản thường)

159,000 đ

Tác giả: Gulliem Balague

Dịch giả: Việt Cường

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: Hà Nội

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 598

Giá bìa: 229000

Thời gian phát hành: 23/11/2020

PEP GUARDIOLA - MỘT CÁCH THẮNG KHÁC

210,000 đ

Tác giả: Frank Lampard & IAN McGARRY

Dịch giả: The Buleprint

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: Nhà xuất bản Hà Nội

Khổ sách: 16x24

Số trang: 404

Giá bìa: 259.000

Thời gian phát hành: 07/10/2020

TỰ TRUYỆN SUPER FRANKIE - TẤT TẦN TẬT VỀ NGƯỜI KHÔNG PHỔI

220,000 đ

Tác giả: Guillem Balague

Dịch giả: Trần Quỳnh

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: THBooks

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 484 trang

Giá bìa: 199.000

Thời gian phát hành: 07/07/2020

Sách CR7 Hành trình lên đỉnh thế giới (Bản thường)

180,000 đ

Tác giả: Guillem Balague

Dịch giả: Trần Quỳnh

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: THBooks

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 484 trang

Giá bìa: 299.000

Thời gian phát hành: 07/07/2020

Sách CR7 Hành trình lên đỉnh thế giới (Bản giới hạn)

250,000 đ

Tác giả: Raphael Honigstein

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: THBooks

Khổ sách: 14,5 x 20x5 cm

Số trang: 412 trang

Giá bìa: 169.000đ

Thời gian phát hành: 3/2020

JURGEN KLOPP - THỔI BÙNG HUYÊN NÁO

140,000 đ