Sách Thể Thao

Tác giả: Luca Caioli & Cyril Collot

Dịch giả: Việt Cường

Thể loại: Sách Thể Thao

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 13,5 x 20 cm

Số trang: 292

Giá bìa: 119,000đ

Thời gian phát hành: 06/2019

Mbappé - Cậu bé vàng

105,000 đ

Tác giả: Luca Caioli

Dịch giả: Việt Cường

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 13x20.5 cm

Số trang: 319

Giá bìa: 129,000đ

Thời gian phát hành: 03/2019

Messi vs Ronaldo - Đại chiến giữa những vị thần

110,000 đ

Tác giả: Luca Caioli

Dịch giả: Việt Cường

Thể loại: Sách Thể thao

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 16*24 cm

Số trang: 372

Giá bìa: 148,000đ

Thời gian phát hành: 2019

Neymar - Thiên tài tranh cãi

115,000 đ

Tác giả: Andrés Iniesta

Dịch giả: Hà My

Thể loại: Sách thể thao

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 16x24 cm

Số trang: 388

Giá bìa: 159,000đ

Thời gian phát hành: 2018

Andrés Iniesta The Artist – Khi bóng đá là nghệ thuật

125,000 đ