#thbooks #thbooks_sách_thể_thao #bongda #thethao #sách_thể_thao #sachthethao #sachbongda #klopp #var

Công nghê đã và đang định hình bóng đá như thế nào??? ⚽⚽⚽

Bóng đá đã đi được một chặng đường dài kể từ khi những quy tắc chung đầu tiên được ban hành cách đây 160 năm. Trong thời đại 4.0 hiện nay, khi mà mọi lĩnh vực trong xã hội ngày càng gắn bó với công nghệ, bóng đá không có lựa chọn nào khác ngoài việc đón nhận và áp dụng công nghệ nếu không muốn trở nên lạc hậu và lỗi thời.

Chính vì vậy, bóng đá có thể sẽ rất khác trong tương lai khi công nghệ mới ngày càng trở thành một phần quan trọng của môn thể thao vua. Nhưng trước hết, hãy xem cho đến lúc này, công nghệ đã tác động vào bóng đá như thế nào???