Văn học Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

Thể loại: Truyện ngắn

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 12 x 20 cm

Số trang: 364

Giá bìa: 89,000đ

Thời gian phát hành: 05/2019

Lòng dạ đàn bà

75,000 đ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

Thể loại: Truyện ngắn

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 12 x 20 cm

Số trang: 252

Giá bìa: 78,000đ

Thời gian phát hành: 05/2019

Một giọt đàn bà

65,000 đ

Tác giả: Những kẻ khờ mộng mơ

Thể loại: Tản văn - truyện ngắn

NXB liên kết: NXB Hà Nội

Khổ sách: 12 x 20 cm

Số trang: 252

Giá bìa: 86,000đ

Thời gian phát hành: 05/2019

Ngã vào tim nhau, đau suốt một đời

73,000 đ

Tác giả: Hoàng Anh Sướng

NXB liên kết: Nhà Xuất Bản Thời Đại

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Thời gian phát hành: 04-2017

Nhân Quả Và Phật Pháp Nhiệm Màu

125,000 đ

Tác giả: Hoàng Anh Sướng

NXB liên kết: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 376

Thời gian phát hành: 05-2016

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

118,000 đ