Tin tức

8 cuốn sách đầu tư ai cũng nên đọc nếu muốn làm giảu năm 2017

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 88% người giàu dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách. Nếu sách vở giúp ích cho người giàu như vậy, chúng cũng sẽ rất có ích đối với bạn.